Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koju vrstu poslovne saradnje, uključujući i distribuciju naših proizvoda, možete nas kontaktirati putem dole navedenih email adresa i brojeva telefona.

Founder / Art director

Danijela Puhača

contact@ventitu.rs  

[+381 69] 220 89 89

Co-founder / CEO

Pavle Puhača

pavle.puhaca@ventitu.rs 

[+381 63] 116 22 05

Brand manager / Promoter

Marko Petrović

marko.petrovic@ventitu.rs

[+381 64] 012 46 18

Design team / Photography

Danijela Vojnović, http://bydanijela.com/

Jovan Milošev i Milica Puhača „dizajn Laboratorija“, https://www.instagram.com/dizajnlaboratorija/